• Privacyverklaring SportFriends

  SportFriends is een onafhankelijk project-en adviesbureau die op verschillende terreinen actief is. Wij ontwikkelen, managen en voeren projecten uit voor gemeenten en adviseren hen beleidsmatig op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en onderwijs. Om het verschil te kunnen maken, staan binnen onze aanpak drie kernwaardencentraal:

  • Betrouwbaar: wij gaan duurzame relaties aan met onze klanten en de doelgroepen waarvoor wij werken, waarbij wij beloftes nakomen, helder en eerlijk zijn.
  • Deskundig: wij zijn een team van gedreven professionals die vanuit hun eigen passie en talent plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van het vak en hier ook voor staan. Wij zijn in staat om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en de oplossingen eenvoudig, begrijpelijk en werkend te maken.
  • Ondernemend: wij zijn gedreven, daadkrachtig en resultaatgericht. We hebben de drang om grenzen te verleggen en resultaten te behalen. Kortom, wij zijn ambitieus in denken, maar vooral indoen.

  Voor het uitvoeren van onze opdrachten verzamelen wij persoonsgegevens om het mogelijk te maken onze diensten uit te voeren.

  Wij maken u erop attent dat aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer van geregistreerde en/of klanten worden opgenomen in ons gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor onze registratieadministratie voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van producten en diensten.

  Maatschappelijke stages

  Voor het  Lingecollege, locatie Teisterbantlaan, coördineert SportFriends de maatschappelijke stages. Daarbij zorgt zij voor een samenwerking met diverse bedrijven/stageplekken en zorgt zij ervoor dat leerlingen een passende stage vinden. De stagemakelaar van SportFriends begeleidt de leerlingen in het proces van het vinden en uiteindelijk uitvoeren van een stage.

  Om de inschrijvingen voor de diverse stageplaatsen goed te verwerken, krijgt de stagemakelaar toegang tot de volgende persoonsgegevens van de leerlingen;

  • Voor- en achternaam
  • Leerlingennummer
  • Klas
  • Mentor
  • E-mailadres (vanuit school)
  • Telefoonnummer leerling of ouder/verzorger

  Deze persoonsgegevens worden twee schooljaren bewaard, gezien de leerlingen twee jaar de tijd hebben om hun maatschappelijke stage af te ronden. Het Lingecollege heeft een overeenkomst met ouders voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor SportFriends is het een noodzakelijk belang om inzicht te hebben in deze gegevens om de leerlingen op een goede manier te begeleiden tijdens hun maatschappelijke stage.

  Vragen persoonsgegevens

  De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u uw verzoek via e-mail indienen bij informatie@sportfriends.nl.

  Bent u niet tevreden over de wijze waarop SportFriends uw persoonsgegevens bewaard/gebruikt dan kunt u bezwaar maken door contact op te nemen met autoriteitspersoonsgegevens; 088-1805250